DAR GRUP ÇALIŞMASI

Grup çalışması yöntemin amacı; öğrencilerin bir araya gelerek sosyal bir etkileşime girmeleri ve birlikte çalışma alışkanlığı kazanmalarıdır. Bu amaçla oluşturulan kümeler grup üyelerinin birlikte düşünmesini, karşılıklı bilgi alış verişinde bulunmalarını birlikte iş görmelerini ve problemlere çözüm aramalarını öngörmektedir.
Ders gruplarını öğrencilerin düzeylerine göre oluşturulmaktadır. Birbirine benzer düzeylerde olan, mümkünse birbirini önceden tanıyan ve uyum içerisinde çalışabilen öğrencileri gruplar haline getirilmektedir.
Grup dersleri öğrencilerin uyumu ve bütün öğrencilerin birbirine yakın verim alması bizler için son derece önemlidir.

Faydaları

Öğrenciler aktif olarak öğrenme sürecine katılırlar,
Öğrenciler birlikte çalışma alışkanlığı kazanırlar,
Öğrenciler kendilerini sosyal yönden geliştirme imkanı elde ederler,
Öğrenciler kendi görüş ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilme şansını elde ederler,
Öğrenciler demokratik tutum ve davranış kazanırlar,
Öğrenciler ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda öğrenme imkânı elde ederler,