CHECK-UP

Aylık tarama sınavları olup öğrencinin anlatılan konuları anlayıp anlamadığını ölçer. Öğrencinin eksiklerinin tespit edilmesini sağlar. Tespit edilen eksikler “Acil Birebir Dersleri”ile giderilir. Tüm öğrencilerimize günlük bilgi ve becerilerinin analizini yapabilmek amacı ile Check-up sınav uygulaması yapılır.
 Check-up sınavı ile öğrencilerimizin konu ve bilgi eksiklikleri tespit edilir, bu eksiklikleri gidermek amacı ile öğrenciler seviyelerine göre gruplanarak “grup birebirine” alınır. Böylece öğrencilerimiz Tamamlayıcı Eğitim Sistemie uygun olarak eksikliklerini tamamlayarak ilerlerler.