ÇÖZÜM ÖĞRETMENİ

Öğrenciye çalışma alışkanlıklarını kişisel özellik ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde düzenlemeyi öğretmek, … Bu amaçlar doğrultusunda ÇÖZÜM ÖĞRETMENİMİZ öğrencileriyle haftada iki kez bireysel görüşme yaparlar.

 

* Öğrencinin ders çalışma programı (soru sayıları) haftalık yapılan görüşmelerle “Çözüm Öğretmen” eşliğinde takip edilir.
* Çözüm öğretmen öğrenci raporlarını her hafta düzenli olarak inceler.
* Çözüm öğretmen öğrenciyi analiz kitapçığındaki gelişimi doğrultusunda ek çalışma planları hazırlanır.
* Çözüm öğretmen, veli ile sürekli iletişim halinde bulunulur. Öğrencinin gelişimi sürekli takip edilir.

Bu sistem ile öğrencinin;
– Okulda bir eğitimci ile sürekli iletişim kurması,
– Gelişimini belirli aralıklarla eğitimci ile birlikte değerlendirmesi ve takip edildiğini bilmesi,
– Akademik ve sosyal alanda daha etkin olabilmesi:
– Kişisel planlama ve değerlendirme becerisi geliştirmesi
– Gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesi
– Dikkatini geliştirmesi
– Çalışma alışkanlıklarını kişisel özellik ve ihtiyaçlarına en uygun olacak şekilde düzenlemeyi öğrenmesi
– Test tekniklerini öğrenmesi
– Motivasyonunun arttırılması
– Başarısının sorumluluğunu alması
– Akademik başarısının yükseltilmesi
– Okul ve ev arasında iletişim ve koordinasyonun artırılması amaçlanmaktadır.
– Öğrencilerinin gelişimlerini takip edebilmek için:
– Öğrencinin okuldaki durumunu ayda bir gözden geçirir, öğrenci tarafından değerlendirilmesini sağlar.
– Öğrencinin deneme sınavı sonuçlarını değerlendirir.
– Öğrenci ile birlikte öğrencinin tanı testlerinin sonuçlarını değerlendirir.
– Öğrenci ile iki haftalık veya aylık amaçlar belirler.
– Amaçların ne kadar gerçekleştirildiğini ve tamamının gerçekleştirilmesi için nelere ihtiyaç duyulduğunu değerlendirir.
– Gerektiğinde yeni amaçlar belirlenmesi için öğrenciyi destekler.
– Öğrencinin aile, arkadaşlık gibi konularda yaşadığı sorunları dinleyerek uygun birime yönlendirir.